Találkozások Ünnepe

Találkozások Ünnepe

Művészetterápiás alkotói est
Tárgyak, ízek, színek, hangulatok, zenék, szavak, versek, érzések, emberek , üzenetek

A művészet-terápia sajátos önkifejezési eszköz. Amikor lelkünk-sorsunk elnémulóban van, és körülményeink üzeneteiből is csak a "hallgass!" fölszólításait véljük kihallani, egy kommunikációs csatorna sokáig nyitva marad: az inspirációé. Tárgyak, ízek, színek és hangulatok, zenék, szavak, versek és érzések kavarognak bennünk, szegődnek mellénk...  Társaink lesznek, megihletnek bennünket, és egyre hangosabban dörömbölnek a szívünk ajtaján, hogy megszólalásra késztessenek... 
 
Mert a némaság csöndje a halál előszobája. Az elnémuló, befelé forduló, lelkének sikolyát önmagába fojtó ember ugyanis menthetetlenül megfullad. No de miért nyugodnánk bele ebbe a lefelé hajló útba? Miért ne próbálnánk fölerősíteni azokat a hangokat, üzeneteket, melyek megihletik fáradt-fásult lelkünket, kirángatva bennünket a csüggedés mocsarából? Hát ezért hoztuk létre a művészetterápiás alkotói estet, melyen a zene, az irodalom, a szociodráma eszközeivel szólítjuk meg a némaság börtönéből kikandikáló, kitörni akarót. Szövegeink sajátos köntösben jelennek meg: a japán költészet haiku-parafrázisai, a személytelen világ burkából való kilépésre a személyes érzelmek fölvállalására és földolgozására bátorító üzenettel.
 
Elméleti alapvetése a Pünkösdi Teológiai Főiskola pasztorálpszichológiai tanszékén kidolgozott koncepció.
 
A szerelmes-versek ízeit idéző szövegek kulcsa pedig az Embernek Fia, Aki a szerelem ősforrásaként mindenen keresztül és mindennek dacára magához édesget bennünket, hogy újra békében élhessünk, kibékülve önmagunkkal és egymással. 
 
Az est zenei előadója a Psalters Együttes:
Chmelik Áron - zongora
Hecker Flórián - dob
Hecker Róbert - ritmusgitár + ének,
Tósoki Renáta - ének,
Tóth Anikó - hegedű,
Urbán Tibor - leadgitár
Támogatóink
  • A Magyarországi Egyházak Ökomenikus Tanácsának támogatásával
  • OVB Magyarország Hajdú Sándor újjászületett kereszteny országos igazgatósága
  • Aapril Communication
  • Aera Communication
  • GILDAN - Utteam.com
Médiatámogatók
  • Shoeshine