2015. február 28 - PRLMNT CLUB (Nyugati)

Jesus Loves Electro (NO)

Jesus Loves Electro

Magunkról

A CROSSSOUND,

egy felekezetközi kulturális mozgalom, ami lefordítja Jézus üzenetét a mai kor nyelvére, megfelelő minőségben és széles körben, hogy az hatással legyen az új generációra.

SZÜKSÉGLETEK, MELYEKET LÁTUNK: számtalan fiatal elbátortalanodik a hívő élet útján vagy el sem jut oda, kevés releváns példát lát, és a bennük lévő potenciál nem bontakozik ki, mert:

 • fiatalok előtt egyre több a lehetőség a kreativitásuk megtapasztalására a világban, azonban ezzel nem versenyképesek az egyházak által felkínált programok, így az a veszély, hogy a nem megfelelő helyen gyökerezik meg a kulturális identitásuk. A templomokba már nem mennek be a fiatalok, ugyanakkor mikor az egyházak mennek ki az utcára az is gyakran kulturálisan idegen, a fiataloknak sokszor  “égő” (pl.: egy nem hívő fiatalban az egyház képe sokszor egy aluljárós térítéssel mosódik össze)
 • az új, Facebook-on felnövekvő generáció egyre individualistább, az egyházi életbe egyre nehezebb bevonni, megszólításukhoz fontos, hogy a saját kulturális nyelvükön szólítsuk meg őket. Azaz hatással nem a templom falai között tudunk rájuk lenni, hanem az egyébként ott fellelhető értékek versenyképes közvetítésével  a világban
 • az egyházak és a felekezetek külön-külön nem tudnak elérni egy versenyképes kulturális hatást a többségi társadalom irányába, szükség lenne az összefogásra, hogy tömegvonzása lehessen a kritikus tömegnek
 • az egyre individualistább és öntudatosabb hívő fiatalokban rengeteg megválaszolatlan kérdés van életvitelükkel, boldogságkeresésükkel kapcsolatosan, amire a felekezetük jelenleg nem helyez hangsúlyt (pl.: párkapcsolatok), a fiatalok keresik azokat a válaszokat, melyekhez belülről tudnak kapcsolódni, belső kötődésből; ezek hiányában azonban könnyen nyitnak nem keresztény szellemiség irányába is (pl.: new age)

KÜLDETÉSÜNK: események lendülete által, kulturálisan inspirálni a fiatalokat, hogy az életük minden területén képesek és szabadok legyenek hiteles keresztény életet élni. Bátorítjuk az új generációt arra, hogy jussanak önismeretre, Istenben helyes identitásra, ami arra készteti őket, hogy szabadon szolgáljanak ott és abban, amire Isten indítja, kiválasztotta őket. “Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését.” (Róm 8,19)

JÖVŐKÉPÜNK: Látunk egy proaktív, alulról szerveződő, felekezetközi (sokszínű) fiatalságot, akik megtöltik a különböző felekezetek “padjait” és összefogva releváns kulturális hatással tudnak lenni együtt a többségi magyar társadalomra, egy ébredésre.

 • A fiatalok felismerik, hogy a kreativitás a keresztény ember elhívása, ami az Isten szeretetében lelhető szabadságból fakad.
 • A fiatalok ezt a kreatív energiát visszaviszik saját egyházukba, gyülekezetükbe és felbátorodnak arra, hogy hitüket ne csak a templom falai között, hanem az életük minden területén hitelesen éljék meg.
 • A magyar médiában és kulturális közegben a teljes társadalom számára láthatóan megjelenik egy minőségi (versenyképes) keresztény szegmens.

ALAPELVEK

 • ISTEN VEZETÉSE:  Isten által elhívott önkéntes csapatokkal és partner szervezetekkel dolgozunk.
 • MINŐSÉG: a többségi társadalom számára is versenyképes minőségben valósítjuk meg projektjeinket lehető legtöbb kreativitással, hogy tudják hova elhívni a nem hívő barátaikat a fiatalok
 • EGYSÉG: Olyan egységes együttműködési kultúrát hozunk létre, amely az alulról jövő kezdeményezéseket szolgálja, azokat nyíltan és őszintén bevonja.

 

ARS POETICA:A virtuális közösségek korában mi, fiatalok – mint mindenki más is-  boldogan szeretnénk élni. Ehhez fontos megtanulnunk a hitünkkel összeegyeztethető módon hívőként szórakozni, tanulni, párkapcsolatban és valódi közösségekben részt vállalni, hívőként vállalkozni, fesztiválozni, bulizni... Tudjuk, hogy a mi saját felelősségünk, hogy megtanuljunk a szabadságra hangolódni azáltal, hogy az Atya szeretetében fiakként élünk, nem külső/belső kényszer hatására szolgálunk, hanem tudatos belső elrendeltetésből, szeretetből. Azaz azt valljuk “Tedd meg, nem azért mert kell, hanem mert lehet, mert az Úr kiválasztott erre…”)

ESZKÖZEINK:

 • CRS FESZTIVÁL 2016 – HATNI A TÖBBSÉGI KULTÚRÁRA – egyházakkal közösen szervezett első felekezetközi nagyfesztivál (10e-20efő); helyszíne Szolnok; egynapos látogatóknak ingyenes zenei és evangelizációs színpadok működnének, melynek közelében az egyházak önálló sátrakkal mutatkoznak be; mindemellett a több napot ott tartózkodó, főként keresztény fiatalságnak működne egy közösségorientált (fizetős) kemping, ahol a különböző missziók és felekezetek által biztosított összművészeti és életvezetési workshopokon is lehet majd kedvezményesen részt venni napközben.
 • CRS KLUBOK – ingyenes 20p dicsőítés – 20p tanítás – 20p életviteli/művészeti előadás + közösség – Budapesten és nagyobb városokban 2-4 hetente
 • PARTY-K HAVONTA – belépődíjas - 1 óra dicsőítés, evangelizáció és 2 óra tánc/közösség+buli
 • KONFERENCIA ÉS WORKSHOPOK FÉLÉVENTE – előadók különböző felekezetektől
 • IMA ÉS BÖJTLÁNC
 • DIGITÁLIS MÉDIA SZOLGÁLTATÁS & KIADVÁNYOK – alapvetően az eseményekről
 • KÖZÉPISKOLAI OKTATÁSI PROGRAM (középiskolai elméleti hittanoktatás gyakorlati képzése pl.: hogyan bulizz keresztényként – hiszen egy rockstar, mint példa sokkal közelebb áll egy fiatalhoz, mint egy oktató lelkész életpéldája)
 • 2015-ÖS FESZTIVÁLOZÁS – INSPIRÁLNI A FIATAL HÍVŐKET - a 2016-os “missziós” közös nagy-fesztiválozás előtt, a hangsúly 2015-ben a már hívő fiatalok bátorításán lesz, hogy növekedjenek az Igében, az önismeretben, az új identitásukban, a szeretetben, hogy motiváltak legyenek kortársaik elérésében és a szolgálatban 2016-ra.